Tại sao phải thêm mã tiếp thị lại vào website

Việc thêm đọa mã tiếp thị lại khi quảng cáo trên Google và Facebook là không bắt buộc nhưng rất cần thiết.

Đoạn mã này có tác dụng giúp nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo (Google, Facebook) theo dõi, lưu lại những đối tượng đã vào xem và thao tác trên website. Khi bạn cần tiếp thị lại cho các đối tượng này bạn chỉ việc lấy kết quả đã lưu ra và sử  dụng. Kết quả của đối tượng này có thể dùng cho nhiều quảng cáo khác nhau và nhiều quảng cáo khác nhau vẫn có thể lưu kết quả theo dõi trên cùng một đối tượng. Đây là một điểm mạnh mà quảng cáo hiển thị mang lại cho chúng ta.


Tắt thông báo [X]
Binance