Quảng cáo tìm kiếm khách hàng tiềm năng

Giúp mọi người dễ dàng tìm hiểu về doanh nghiệp trong khi bạn tìm kiếm khách hàng tiềm năng.

Chỉ vài cú nhấn cũng có thể dẫn tới những điều tuyệt vời

Nhiều người muốn nghe phản hồi từ doanh nghiệp của bạn, tuy nhiên, việc điền vào mẫu để tìm hiểu thêm thông tin có thể khó thực hiện trên di động. Quảng cáo tìm kiếm khách hàng tiềm năng trên Facebook giúp đơn giản hóa quy trình tìm kiếm khách hàng tiềm năng. Mọi người chỉ cần nhấn vào quảng cáo của bạn và một mẫu sẽ xuất hiện, được điền sẵn thông tin liên hệ mà họ đã chia sẻ với Facebook, sẵn sàng để gửi ngay tới bạn. Tương tự, họ có thể nhận thông tin họ muốn—và bạn tìm được khách hàng tiềm năng phù hợp cho doanh nghiệp mình.

khachangtiemnang

2,8 lần

Công cụ đơn giản để bắt đầu cuộc trò chuyện giữa bạn và khách hàng

Trên thiết bị di động, quảng cáo tìm kiếm khách hàng tiềm năng trên Facebook giúp thu hút khách hàng dễ dàng hơn và tiết kiệm chi phí hơn.

Dành riêng cho di động

Các mẫu được điền sẵn giúp mọi người có thể gửi thông tin liên hệ của họ một cách nhanh chóng—điều đó cho phép tìm kiếm hiệu quả khách hàng tiềm năng trên di động.

Tăng cường chuyển đổi, hạn chế bỏ dở

Quảng cáo tìm kiếm khách hàng tiềm năng trên Facebook thực hiện phần lớn công việc điền vào mẫu liên hệ cho mọi người, do đó mọi người có nhiều khả năng sẽ hoàn tất và gửi mẫu hơn.

Tìm kiếm khách hàng tiềm năng quan trọng

Bạn sẽ tiếp cận những người phù hợp bằng cách ghép nối quảng cáo tìm kiếm khách hàng tiềm năng với các sản phẩm tối ưu hóa và lựa chọn đối tượng của chúng tôi.

Tìm hiểu thêm về việc chọn đối tượng của bạn

Các mẫu tùy chỉnh giúp tìm kiếm những khách hàng tiềm năng có chất lượng cao hơn

Có được thông tin quan trọng bằng cách tùy chỉnh mẫu của bạn để đưa ra những câu hỏi đúng ngay từ đầu.

Hỗ trợ tích hợp CRM

Những khách hàng tiềm năng mà bạn vừa mới tìm kiếm được có thể được đồng bộ hóa trực tiếp với CRM, cho phép đội ngũ bán hàng của bạn có hành động ngay lập tức.

Tìm hiểu thêm về khách hàng tiềm năng trên Facebook và CRM

Hơn cả khách hàng tiềm năng

Thu hút khách hàng có thể diễn ra dưới nhiều hình thức. Sử dụng quảng cáo tìm kiếm khách hàng tiềm năng trên Facebook cho yêu cầu báo giá hoặc demo, đăng ký bản tin, đăng ký sự kiện, v.v.

Xem cách các doanh nghiệp khác sử dụng quảng cáo tìm kiếm khách hàng tiềm năng trên Facebook để thu hút khách hàng mới

khachangtiemnang2