Hướng dẫn tối ưu website

Các thẻ được sử dụng ở phần Header của Html nhằm tăng khả năng tìm kiếm các từ khoá của các công cụ tìm kiếm, đối với Google nếu đều chỉnh tốt các thẻ này bạn sẽ có một ưu thế vượt trội trong việc quảng cáo Google Adword và kết trong quả tìm kiếm. Vị Trí Xuất Hiện : <head> xuất hiện tại đây </head>

Làm sao để kiểm tra trên website của bạn ?

- Trên trình duyệt IE: Trên thanh menu chính Chọn menu “View” => “Source”.

- Trên trình duyệt Firefox: Trên thanh menu chính Chọn “View” => “Page Source”.

- Trên trình duyệt Chrome: Click phải vào khoảng trống trên website (không click vào hình ảnh) => Chọn “Xem nguồn trang”.

Các thẻ quan trọng đối với các search engine (SE):

1. Thẻ Title (tiêu đề website):

<title>giá trị của thẻ</title>

Tiêu đề này rất quan trọng và sẽ là tiêu đề kết quả tìm kiếm được hiển thị trên Google. Tiêu đề chứa tối đa 10 từ, các cụ từ khóa cách nhau bằng dấu “,”  mỗi cụm từ là một từ khóa chính mà bạn cần quảng cáo.

Ví dụ của TCM Ads:

<title>TCM Ads Quảng Cáo Google, 32$ Quảng Cáo Google 24/24</title>

2. Thẻ Meta Description

<meta name=”description” content=”nội dung thẻ” />

Thẻ này dùng để mô tả nội dung của một trang web. Nội dung của thẻ này nên được viết ngắn gọn và xúc tích khoảng từ 20 đến 30 từ hoặc ít hơn. Đây là thẻ được hầu hết các SE sử dụng để hiển thị nội dung kết quả tìm kiếm.Thẻ này được khuyến khích sử dụng và nên viết một cách xúc tích nhất nhằm thu hút người dùng bấm vào website của bạn từ kết quả tìm kiếm.

Ví dụ của TCM Ads:
<Head>
<meta name=”description” content=”TCM Đạy lý quảng cáo Google Việt Nam, Quảng cáo Google ổn định 24/24, Dịch vụ quảng cáo Google giá rẻ chất lượng cao, Luôn có khuyến mãi hấp dẫn.” />
</Head>

Nếu lưu ý quý vị sẽ thấy trong nội dung của thẻ meta này lập lại 3 lần cụm từ “quảng cáo gooogle”. Các cụm từ khóa chính cần chứa trong nội dung của thẻ meta này càng nhiều càng tốt.

3. Thẻ Meta Keywords

<meta name=”keywords” content=”giá trị của thẻ” />

Meta Keyword được dùng để định dạng nội dung trang web. Từ khóa được sử dụng bởi các SE để index site của bạn có thêm thông tin từ các nội dung của title, body, và các thành phần khác. Từ này thường được dùng để cung cấp các từ khóa liên quan đồng nghĩa hoặc tương tự với các từ khóa của title.

Ví dụ của TCM Ads:

<meta name=”keywords” content=”Quang cao google gia re, quang cao google, quang cao google adword”/>

Và đây là tất cả các thẻ nằm trong <head> của TCM Ads.

<head profile=”http://gmpg.org/xfn/11″>  => Thẻ head
<meta name=”description” content=”TCM Đạy lý quảng cáo Google Việt Nam, Quảng cáo Google ổn định 24/24, Dịch vụ quảng cáo Google giá rẻ chất lượng cao, Luôn có khuyến mãi hấp dẫn.”/>  => Thẻ meta description
<meta name=”keywords” content=”Quang cao google gia re, quang cao google, quang cao google adword”/> => Thẻ meta keywords
<title>
TCM Ads Quảng Cáo Google, 32$ Quảng Cáo Google 24/24</title> => Thẻ title

Tắt thông báo [X]
Binance