Vị trí xuất hiện quảng cáo

Quảng cáo từ các nhóm quảng cáo có từ khoá có thể xuất hiện trên Google và Mạng Google:

  • Các trang kết quả tìm kiếm của Google: Dọc theo hoặc phía trên các kết quả tìm kiếm.
  • Mạng Google: Trang web Mạng Tìm kiếm và Hiển thị. Mạng Google là mạng quảng cáo lớn nhất có sẵn trực tuyến, tiếp cận hơn 86% người dùng Internet trên toàn thế giới. Bạn có thể chắc chắn rằng quảng cáo của mình sẽ tiếp cận đối tượng mục tiêu với Google AdWords.

Mạng Tìm kiếm

Quảng cáo của bạn có thể xuất hiện dọc theo hoặc phía trên các kết quả tìm kiếm, là một phần của trang kết quả khi người dùng điều hướng qua thư mục của trang web hoặc trên các trang tìm kiếm có liên quan khác. Mạng Tìm kiếm toàn cầu của chúng tôi bao gồm Google Maps, Google Product Search và Google Groups cùng với các pháp nhân, chẳng hạn như Virgin Media và Amazon.com.

Đối tác của Mạng Hiển thị

Mạng Hiển thị mở rộng của chúng tôi bao gồm những đối tác sau (trong số nhiều đối tác khác):

Mạng Hiển thị cũng có thể bao gồm các trang web từ DoubleClick Ad Exchange.

Quảng cáo trên Mạng Hiển thị

Quảng cáo AdWords trên trang web Mạng Hiển thị được nhắm mục tiêu đến nội dung và URL của từng trang. Trong ảnh chụp màn hình bên dưới, bạn có thể thấy cách quảng cáo được hiển thị trên trang Mạng Hiển thị và quảng cáo có liên quan trực tiếp đến nội dung của trang đó.

Dịch vụ Gmail của Google, là một phần của Mạng Hiển thị, cũng hiển thị quảng cáo AdWords. Quảng cáo Gmail được đặt bởi máy tính của Google bằng cách sử dụng cùng một quy trình tự động sẽ kết hợp quảng cáo AdWords có liên quan với trang web và bản tin. Nếu các bộ lọc tự động của chúng tôi phát hiện thấy chủ đề của email nhạy cảm, thì không có quảng cáo nào được hiển thị. Tại đây, bạn có thể thấy mức độ liên quan của quảng cáo đến thảo luận trong email:

quảng cáo gmail

Quảng cáo có vị trí

Vị trí là một bổ sung tuỳ chọn cho, hoặc lựa chọn thay thế cho, tính năng nhắm mục tiêu theo từ khoá. Bạn có thể chọn các trang web riêng hoặc các vị trí khác trong Mạng Hiển thị của Google nơi bạn muốn quảng cáo của mình xuất hiện và các vị trí đó có thể giúp xác định nơi quảng cáo của bạn sẽ xuất hiện trên Mạng Hiển thị. (Các vị trí không ảnh hưởng đến Mạng Tìm kiếm.)

Công nghệ của AdWords đảm bảo rằng quảng cáo của bạn xuất hiện ở những vị trí có liên quan nhất trên Web để khách hàng tìm thấy bạn. Tìm hiểu thêm về nhà xuất bản quảng cáo bên trong ngành của bạn.

Quảng cáo với nhắm mục tiêu theo thiết bị di động

Nếu chiến dịch của bạn đang nhắm mục tiêu thiết bị di động có trình duyệt hoàn chỉnh, thì quảng cáo của bạn sẽ đủ điều kiện hiển thị khi người dùng thực hiện tìm kiếm trên Google Web Search hoặc truy cập Mạng Hiển thị của chúng tôi từ iPhone, T-Mobile G1 và các thiết bị di động tương tự. Bạn cũng sẽ đủ điều kiện hiển thị trên các ứng dụng trên điện thoại di động, được xem là một phần của Mạng Hiển thị của chúng tôi.

Hãy nhớ rằng quảng cáo của bạn sẽ được kết hợp với các trang trên Mạng Hiển thị sử dụng các yếu tố nhắm mục tiêu theo ngữ cảnh giống nhau, bất kể bạn đã chọn hiển thị quảng cáo của mình trên máy tính hay trên iPhone và các thiết bị di động tương tự


Tắt thông báo [X]
Binance