Hướng dẫn xóa bộ nhớ đệm trên điện thoại

  • Hệ điều hành Android

 - Trình duyệt  mặc định của Android

Lưu ý: những bước hướng dẫn dưới đây dành cho trình duyệt mặc định của Android. Nếu bạn đang sử dụng trình duyệt khác, bạn có thể tải từ Android Market (chẳng hạn như Opera hay Firefox), các bước dưới đây sẽ không xóa được bộ nhớ cache và cookies của những trình duyệt đó.

1. Mở trình duyệt và click Menu trong điện thoại của bạn. Chọn More.

2. Chọn Settings

3. Kéo xuống Privacy settings và chọn Clear cache.

4. Khi được nhắc nhở chọn OK.

5. Sau đó chọn Clear all cookie data.

6. Chọn OK.

7. Bộ nhớ cache và cookies đã được xóa trong trình duyệt Android.

 

- Trình duyệt Google Chrome

1.Click vào giao diện Google Chrome, mở trình duyệt Chrome

 

2. Click chạm vào thanh trình đơn dưới màn hình, bật trình duyệt Chrome chọn mục như hình

 

3. Chọn tiếp mục Privacy – Clear Browsing Data

 

Ấn Clear để xóa sau đó vào google tải lại trang để kiểm tra từ khóa.

 

  • Hệ điều hành IOS

1. Khởi động ứng dụng cài đặt từ màn hình trang chủ của iPhone/iPad

2. Kéo xuống và nhấn chọn Safari

3. Di chuyển xuống phía dưới và chọn Clear History và Clear Cookies and Data

Tất cả các dữ liệu web và cookies được lưu trên Safari bây giờ đã được xóa hoàn toàn.


Tắt thông báo [X]
Binance