Google adword là gì ?

 Quảng cáo Google Adwords là gì ?

Khi bạn tìm kiếm một từ khóa trên Google bằng máy tính để bàn hoặc điện thoại di động bạn sẽ nhận được kết quả:

- Đối với máy tính để bàn: 4 kết quả đầu tiên với chữ  “QC” nền màu vàng bên cạnh

- Đối với điện thoại di động: 3 kết quả đầu tiên với chữ  “QC” nền màu vàng bên cạnh

- 3 kết quả hiển thị dưới cuối trang. Đó là các đơn vị đã đăng ký dịch vụ quảng cáo tìm kiếm “Google adwords” do Google cung cấp. Số lượng quảng cáo xuất hiện tùy theo từ khóa bạn tìm kiếm cạnh tranh nhiều hay ít, đối với một số lĩnh vực sẽ không xuất hiện quảng cáo.

 Các liên kết đăng ký quảng cáo khác với các liên kết còn lại như thế nào ?

- Các liên kết đăng ký quảng cáo luôn hiển thị tại 4 vị trí đầu tiên đối với máy tính để bàn hoặc 3 vị trí đầu tiên trên điện thoại, 3 vị trí cuối trang của trang kết quả tìm kiếm.

- Nội dung hiển thị của các liên kết quảng cáo bao gồm: tiêu đề, mô tả và liên kết quảng cáo, nội dung này do người đăng ký chọn và có thể thay đổi. Ngoài ra còn có thêm một số tiện ích mở rộng như: Số điện thoại, địa điểm (Google maps), liên kết.


Tắt thông báo [X]
Binance