Các bước tiến hành

TCM - www.TamCaoMoi.com

TCM - www.TamCaoMoi.com

Hình thức đăng ký dịch vụ TCM Ads:

1. Khách hàng chọn gói quảng cáo phù hợp.

2. Khách hàng lựa chọn các từ khóa cần quảng cáo.

3. TCM tư vấn khách hàng chọn từ khóa và dòng mô tả.

4. Ký hợp đồng kinh tế.

5. Kích hoạt quảng cáo trên Google.

Hình thức thanh toán:

1. Thanh toán đủ 100% hoặc chia thành nhiều đợt theo bảng giá hiện hành.

2. Thời gian đăng ký quảng cáo tối thiểu: 1 tháng.

Xem thông tin thanh toán tại đây.

Các thông tin cần cung cấp cho chúng tôi:

1. Từ khoá

2. Địa chỉ website.

3. Dòng mô tả.


Tắt thông báo [X]
Binance